چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 449

فلزیاب خطا پاسخ طلا

فلزیاب در زمانیکه به دنبال تشخیص طلا یا انواع فلزات باشد میتواند دچار خطا در تشخیص گردد و این خطا در تشخیص میتواند از عوامل گوناگون باشد و حتی فلزیاب پاسخ خطا دهد ولی اپراتور فلزیاب نتواند خطا در پاسخ را از پاسخ به طلا یا فلز مورد نظر تشخیص دهد و نوع تشخیص خطا در فلزیاب به تنظیمات فلزیاب نیز وابسته است در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با وجود تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتواند اپراتور پاسخ خطا را از پاسخ دقیق بر روی طلا یا انواع فلزات مورد نظر تشخیص داده و مشخص نماید

 

WWW.TJA121.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

شعاع زن