چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 460

تفاوت فلزیاب با معدنیاب در این است که فلزیاب میتواند فلزساخته شده یا تکه فلزبخصوص طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی یا AC پیدا نماید و فلزیاب فوق پیشرفته ان فلزیاب است که بتواند طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی AC یا نقطه زنی یا غیرحرکتی DC تعیین و تفکیک نماید

تفاوت فلزیاب با معدنیاب بسیار فاحش است ولی معدنیاب میتواند فلزیاب باشد اما هر نوع فلزیاب نمی تواند معدنیاب باشد مگرانکه ان فلزیاب از دسته فلزیاب فوق پیشرفته باشد تا بتواند در عملیات معدنیابی قدرت تفکیک را دارا باشد

 قدرت تفکیک در معدنیاب بسیار بالا میباشد و این قدرت معدنیاب در تفکیک است که میتواند تشخیص انواع منابع و مواد معدنی را مشخص نموده و درصد وجود هر نوع مواد معدنی و منابع را در صحنه کار تعیین نماید و مشخص نمودن P.P.M مواد معدنی و منابع صحنه کار در اصل کارهر نوع یابنده DETECTOR یا فلزیاب METAL DETECTOR نمی باشد و برای این معدنیاب قدرت بالای تفکیک را باید دارا باشد که بتواند خطوط جریان لایه های زمین را از هم جدا نموده و تفکیک نماید تا در عملیات کاوش معدن موفقیت بدست اید

معدنیاب میتواند وضعیت مغناطیسی هر لایه از زمین را مشخص نماید تا میدان الکتریکی انرا مشخص نموده و انواع مواد معدنی و منابع را مشخص نموده و حتی معدنیاب میتواند درصد میزان طلا در حالت دانه ای یا رگه ای یا درصد وضعیت طلا در حالت دانه ای را مشخص نموده و تفکیک نماید تا خطا از دید معدنیاب خارج گردد و در معدنیاب ذرات انرژی مواد تاثیر در قدرت تفکیک نخواهد گذاشت چون در معدنیاب از اصول تغییرات فرکانس مواد معدنی و منابع بهره برده و میتواند فرکانس طلا و انواع مواد معدنی و منابع را از یکدیگر جدا نموده و تفکیک نماید

هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتورتوان تشخیص لایه های زمین واثرات انرا نداشته در نتیجه جزوفلزیاب فوق پیشرفته نمی باشد و اثرات مواد معدنی و منابع صحنه کار را نمی تواند از دید خود خارج نماید و وضعیت مغناطیسی لایه های زمین میتواند این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها را با بی ثباتی در تشخیص روبرو نماید در کل این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها برای تفکیک طلا در عمق زیاد یا تشخیص طلا در زمین های دارای لایه های متفاوت دست نخورده در طول زمان کاربرد ندارد

در کل معدنیاب ها و فلزیاب های پیشرفته میتوانند وضعیت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را تعیین نموده تا اثرات انرژی ذرات دیگر مواد معدنی و منابع را حذف نموده تا درصد میزان هدف اصلی یا طلا و الیاژفلزات و مواد معدنی ومنابع مشخص گردد

  WWW.TJA110.COM

WWW.TJA121.COM

WWW.HFX11.COM

WWW.TJA777.IR

 09126270600

77071446 021