چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 531

انرژی درونی طلا از شرایط مولکولی طلا در جذب و تابش ذرات بار الکتریکی مرتبط به میدان الکتریکی حول محور طلا میتواند شکل بگیرد و خود طلا دارای انرژی درونی بوده و از انجا که انرژی درونی طلا با مکانیزم مولکولی ارتباط دارد که دچار تغییرات یا پوسیدگی نمی گردد خود عاملی میگردد که انرژی طلا در این وضعیت در بالاترین حد نسبت به دیگر فلزات یا مواد معدنی اطراف خود میباشد و طلا میدان الکتریکی قویتری در کنار دیگر بارهای الکتریکی مربوط به دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کار دارا میشود و از انجا که انتقال ذرات طلا بصورت انرژی جابجا میشود میدان الکتریکی و مغناطیسی طلا موقعیت امواج الکترو مغناطیس را شکل داده که ترکیب فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات را شکل داده که این فرکانس پدید امده دارای انرژی خاص طلا در ان موقعیت میباشد و جداسازی جریان انرژی طلا با تعیین تنظیمات ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم در کنار تنظیمات تفکیک با عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT در فرکانس قابل تشخیص میباشد

 

 

WWW.TJA110.COM

WWW.TJA121.COM

WWW.HFX11.COM

WWW.TJA777.IR

 09126270600

77071446 021