چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 485

فلزیاب ارتباط بین ذرات مزاحم از ذرات انرژی طلا یا فلز مورد نظر تشخیص داده و مشخص نماید میتواند عمل تفکیک را بطور کامل به انجام برساند و ارتباط جریان جابجائی ذرات بین مواد معدنی ومنابع در زمین های دارای الودگی به نمک یا شوره زار یا املاح با فشار یا ترکیب بیشتری نسبت به مناطقی میباشد که دارای شرایط مواد معدنی و منابع همسان با هم میباشد

 وجود رسوبات و نمک و شوره زار و اهک و گچ میتواند موقعیت ذرات با انرژی دارای دما بالاتر یا حرارت بیشتر را در صحنه کار شکل داده و در این موقعیت یک فلز مانند طلا که پارا مغناطیس یا غیر مغناطیس است با ذرات این دسته مواد و رسوبات و نمک و شوره زار و اهک و گچ شکل متضاد را پدید اورده و طلا GOLD محیطی بیشتری را مورد تابش ذرات انرژی خود قرار داده و این دسته مواد پس از تحت تاثیر قرار گرفتن وضعیتی با شکل ترکیبی طلا را نیز منعکس مینماید و فلزیاب را در تشخیص با خطا روبرو نماید و در این شرایط از تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی برای جداسازی عدد وی دی ای VDI تعیین شده در تفکیک ادیت EDIT انعکاس جریان سیگنال علائم شبیه به طلا را مشخص نموده تا خطا از دید فلزیاب نادیده گرفته شده و خطا ذرات مزاحم حذف گردد و موقعیت طلا یا فلز مورد نظر مشخص گردد

 

WWW.TJA110.COM

WWW.TJA121.COM

WWW.HFX11.COM

WWW.TJA777.IR

 09126270600

77071446 021