چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 457

 ذرات میتواند علائمی را ایجاد نماید که سیگنال علائم فلزیاب نتواند وضعیت طلا یا گنج یا هدف قدیمی را از نظر نوع و عمق درست تشخیص داده و تفکیک نماید و ذرات عمق یابی فلزیاب یا عمق یابی طلایاب یا عمق یابی گنج یاب یا عمق یابی دفینه یاب را درکاهش داده چون این ذرات نیز خود علائم منتشر نموده و با علائم فلزیاب یک دامنه مغناطیسی هم نام یا هم قطب را میتواند ایجاد نماید

فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  یا مگنتی یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتوراگر در چنین شرایطی قرار بگیرد نمی تواند تراکم علائم منتشر شده از ذرات را تحیل نموده و انرا حذف نماید در نتیجه به اولین علائم مربوط به ذرات پاسخ یا واکنش مثبت نشان داده و از تعادل یا ثبات یا بالانس خارج میشود

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد اگر درست و متناسب با ان صحنه کار تنظیم گردد میتواند این علائم منتشر شده را حذف نموده و این نوع وضعیت بحرانی پدید امده از ذرات را تا حد ممکن پردازشگر تفکیک فلزیاب از این دسته با این تنظیمات کاهش داده و در کنار توان تحلیلگری پردازشگر فلزیاب تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X وظیفه تعادل و ثبات را برای از بین بردن حالت هم نامی جریان و انرژی یا علائم یا مغناطیس را برعهده میگیرد