چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 448

خرید فلزیاب نیاز به دقت در تشخیص نحوه عملکرد فلزیاب دارد و مهمترین موضوع در کار فلزیاب شکل تفکیک طلا در عمق زیاد میباشد و اینکه قیافه و نوع ترکیب تنظیمات فلزیاب به چه شکل است مهم نمی باشد بلکه نحوه کار تنظیمات فلزیاب در زمان خرید فلزیاب مهم میباشد

دقت در خرید فلزیاب یا در خرید انواع فلزیاب دقت نمائید و این دقت در خرید فلزیاب به نوع کار خریدار بستگی دارد تا عملکرد ان فلزیاب بتواند خواسته خریدارفلزیاب را برطرف نماید

 در صورتیکه فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی به شما معرفی میگردد دقت نمایید که ان فلزیاب دارای مشخصات  فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد