چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 455

ذرات عمق یابی فلزیاب را تحت تاثیر میتواند قرار دهد و ذرات انرژی باید مورد توجه اپراتور فلزیاب باشد که از کدام دسته مواد معدنی یا منابع و سنگ ها یا کانیها ایجاد شده است که قدرت ذرات عمق یابی فلزیاب را تحت تاثیر قرار ندهد و ان هم با دارا بودن تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در روش ارزیابی زمین و مواد معدنی و منابع صحنه کار در یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI در نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب سنسوری قابل انجام است و دیگر فلزیاب ها این توان را دارا نمی باشد که بتواند اثرات ذرات بر روی فلزیاب را تشخیص دهد