چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 351

فلزیاب که موفق به کاوش طلا GOLD در عمق زیاد در روش حرکتی AC / MOTION گردد دارای تضمین بالاتری به نسبت دیگر فلزیاب ها در کاوش طلا یا انواع فلزات در عملیات حساس میباشد و یک فلزیاب باید بتواند طلا جدید یا فلز جدید را تشخیص داده تا بتواند طلا قدیمی را نیز تفکیک نماید در مجموع در رابطه با خریداران فلزیاب ان دسته که با فلزیاب موفق میگردند از فلزیاب خود تعریف نموده و ان عده که موفق نمیگردند از فلزیابی که در اختیار دارند ایراد میگیرند و به تجربه و مهارت و توان خود در تنظیم و تشخیص با فلزیاب دقت نمی نمایند حال امکان دارد این دو دسته هر دو دارای یک نوع فلزیاب باشند یکی موفق گردید و دیگری موفق نشده است و اینجا شرایط کار اپراتور با یک فلزیاب پیشرفته مانند فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد که میتواند موفقیت را تضمین نماید چون در این دسته فلزیاب یا دستگاه ها با تغییر تنظیمات میتوان خطا را تشخیص داده یا از دید فلزیاب حذف نمود