چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 285

کاوش دفینه در کوهستان یا کاوش گنج در کوهستان دو موضوع متفاوت با کاوش گنج یا کاوش طلا یا کاوش دفینه در صحرا یا دشت یا شهر یا زمین یکدست میباشد و واکنش فلزیاب در مناطق متفاوت میتواند یک شکل نباشد و این اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب است که باید بتواند فلزیاب را به شکلی تنظیم نماید تا بالاترین توان را در فلزیاب برای تشخیص و تفکیک فلزیاب ایجاد نماید تا هدف مورد نظر را پیدا نماید و قدرت تفکیک در عملیات گوناگون را داشته باشد یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد زیرا میتواند فرکانس طلا را در هر شرایطی به نسبت تغییرات این تنظیمات تشخیص داده و تفکیک نماید