چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 338

فلزیاب اصل فلزیابی است که تولید ان توسط یک شرکت فلزیاب به انجام برسد و ان شرکت خود مدار ان فلزیاب را طراحی نموده باشد که در ایران و کشورهایی اطراف ایران فلزیاب های از نوع فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. بعنوان فلزیاب خارجی ارائه میگردد که اصلاً دارای وضعیت یک فلزیاب توسط تولید کننده اصلی را ندارد و بیشتر از دسته فلزیاب های تقلبی با مارک های خارجی است و یک سیستم فلزیاب که بخواهد اصل باشد باید دارای کد تولید باشد و هر گمرگ یا قسمت بازرگانی سفارت ان کشور ان نوع محصول و کارخانه را در ایران براحتی میتواند تائید نماید که ان فلزیاب در اصل متعلق به ان کشور است یا اصلاً فلزیاب تولید ان کشور نمی باشد که در رابطه با فلزیاب های ایرانی که بعنوان خارجی بفروش میرسد چنین موضوعات و مدارک و ادله وجود ندارد و مورد تائید قرا نمیگیرد زیرا تولید کننده فلزیاب با ان مارک در ان کشور خارجی وجود ندارد

همه این فلزیاب های که با مارک معتبر در ایران و کشورهای اطراف ایران بفروش میرسد ساخت ایران میباشد و قطعات بصورت قطعه جداگانه به ایران وارد شده و مونتاژ میگردد و این اشخاص برای این بگویند سیستم فلزیابی را که ارائه مینماید خارجی است و اطمینان خریدار را جلب نمایند از روش های گوناگون بهره میبرند